Paus & Munch

Siden tiden da Paus ruslet rundt på Nasjonalgalleriet i sine unge dager har Munchs arbeider vært betydningsfulle. Spesielt «Syke pike» har fenglset med sine rå strøk og smerteuttrykk. Det som i det siste har vekket stor oppmerksomhet, «Skrik» hvor Munch maler en opplevelse av angst, gjenspeiles også i Paus sin Smertedans serie, og kanskje spesielt i bildet «Salme 2».

«Salme 2» er et stort bilde på 220×160 hvor kunstneren setter farve på salmistens beskrivelse av den politiske verdenssituajonen og hva slags opprør som beveger seg gjennom historien. God fornøyelse!

Psalm 2 (ca 220x160)
Salme 2 (220x160 ca)

 

Since his days wandering around The National Gallery in Oslo, Paus have had  a specific interest in Edvard Munch. Especially the painting «Sick girl» with its raw brush strokes and expression of pain have fascinated. «The Scream», recently in the news, where Munch paints his anxiety, can be seen in refrence to Arne Paus series of Dance of Pain.

Psalm 2 is a large work of art (220×160 approx.) where the artist put colour to the psalmist descreption of the political worldsituation and the kind of revolt that has occured through history. Enjoy!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *