Bybilder

Bybilder / Cityscapes

Byens sosiale virkelighet resulterte i følgende bilder. Inspirert av møte med Paris, fra min barndom og ungdoms tid på Bislett og en kontrast til blomterengen. En annen side av den menneskelige smerte og kamp for tilværelsen. Arbeidene er fra 80-tallet.

The citys social reality resulted in the following works. Inspired by my meeting with Paris, my early years in Bislett, Oslo and a contrast to the flowerfields. This is another side of the human pain and the struggle for existence. Older works from the 80’s.

Below the bridges I by Arne Paus

Under broene I av Arne Paus

 

Below the bridges II by Arne Paus

Under broene II av Arne Paus

 

Reconciliation by Arne Paus

Forsoning av Arne Paus

«Forsoning» finnes også som litografi. Etter en krangel med sin far har datteren løpt ut i byen. For at forsoningen skal finne sted må begge innrømme noe. Faren kjører rundt for å lete etter henne og når han finner henne, erkjenner de begge sin feil og utilstrekkelighet.  Dette er grunnlaget for all forsoning.

«Reconciliation» is also available as lithography. After an argument with her father, the daugther ran out of the house and went downtown. To be reconciled must both of them admit something. The father drives around looking for her, and when he finds her, they both acknowledge their mistake and inadequacy. This being the foundation for all reconciliation.

 

The Mountaineers by Arne Paus

Tindebestigerne av Arne Paus

 

Comments are closed.